Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 under Samferdselsdepartementet ( teknisk kjøretøykontroll) ( Telemarkskanalen)

St.prp. nr. 80, innst. S. nr. 205 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1993 Innst. S. nr. 205 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1993