Forslag nr. 37 i Dokument nr. 3B for 1992-93 fra stortingsrepresentant Inger-Marie Ytterhorn: Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om innføring av et Folketrygdbevis som utdeles med skattekortet hvert år og som viser hvor mange folketrygdpoeng den enkelte har opptjent og hva den fremtidige alderspensjon vil bli under de gitte forutsetninger.

Innst. S. nr. 187 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.05.1993 Innst. S. nr. 187 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1993