Lov om endringar i lov om endringer i luftfartslovgivningen som følge av EØS-avtalen

Ot.prp. nr. 81, innst. O. nr. 124, besl. O. nr. 134 for 1992-93, beslutning. O. nr. 134 (1992-93)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 124 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993