Oversendelsesforslag om å evaluere innføringen av varslingsparagrafene som ble innført i 2007

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet