Samtykke til ratifikasjon av endringar i ein Protokoll av 29. juni 1990 til Wien-konvensjonen av 22. mars 1985 om vern av ozonlaget, som gjeld stoff som reduserer ozonlaget

St.prp. nr. 71, innst. S. nr. 184 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 26.05.1993 Innst. S. nr. 184 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1993