Forslag fra stortingsrepresentant Gudmund Restad om lov om endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om politiet ( politiloven). (Om opprettelse av en fast lønnsnemnd for politiet.)

Dokument nr. 8:28 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Gudmund Restad Saken er til behandling i justiskomiteen (Trukket tilbake) (Jf. innst. O. nr. 144 for 1992-93)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet