Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. 161 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.12.2010 Innst. 161 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010