Representantforslag om praksis ved tildeling av pleiepenger

Dokument 8:55 S (2010-2011), Innst. 218 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Kjell Ingolf Ropstad, Robert Eriksson, Sonja Irene Sjøli, Sylvi Graham Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 218 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemt ned et forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti om at pleiepenger skal kunne gis til foreldre i forbindelse med intensiv behandling og rehabiliteing av barnet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2011