Forslag fra stortingsrepresentant Jorunn Hageler om å be Regjeringen fremme en egen stortingsmelding om prinsipper og mål for en helhetlig forbrukerpolitikk med utgangspunkt i nye forbrukerpolitiske utfordringer

Dokument nr. 8:29 (1996-97), Innst. S. nr. 160 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Hageler Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.04.1997 Innst. S. nr. 160 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1997