Forslag fra stortingsrepresentant Trond Jensrud om lov om endring i lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. ( åndsverkloven) ( Forbud mot parallellimport av fonogrammer og videogrammer)

Dokument nr. 8:30, innst. O. nr. 138, besl. O. nr. 144 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Trond Jensrud Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1993 Innst. O. nr. 138 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1993

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993