Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft

Prop. 53 S (2010-2011), Innst. 177 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.02.2011 Innst. 177 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får anledning til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis finansiering av E6 på strekningen Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft i Alta kommune i Finnmark. Av investeringskostnaden på 635 mill. kroner skal 475 mill. kroner finansieres med statlige midler og 160 mill. kroner med bompenger. Prosjektet som bl.a. vil korte inn E6 med 6 km, er planlagt startet tidlig i 2011 og med trafikkåpning i 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2011