Forslag fra stortingsrepresentantene Harald Ellefsen og Erna Solberg om endring av merverdiavgiftsreglene for å motvirke konkurransevridning mellom offentlig egenproduksjon og anskaffelse fra private næringsdrivende

Dokument nr. 8:31, innst. S. nr. 238 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Harald Ellefsen Saken er behandlet i finanskomiteen ( Ikke bifalt) (Forslaget fra Senterpartiet ble vedtatt. Stortinget ber Regjeringen legge fram en bredere vurdering av merverdiavgift for offentlig sektor, og eventuelt fremme forslag om endring av merverdiavgiftsystemet) Innstilling avgitt 13.06.1993 Innst. S. nr. 238 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1993