Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 88, innst. S. nr. 220 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 220 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993