Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Finland om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging av grensebroer m.v., undertegnet i Oslo den 19. mai 1993

St.prp. nr. 92, innst. S. nr. 228 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 228 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1993