Tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 83 for 1992-93 om lov om politiet ( politiloven)

Ot.meld. nr. 2, innst. O. nr. 143 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1993 Innst. O. nr. 143 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1993

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.1993