Forslag fra stortingsrepresentantene Pål Atle Skjervengen og Oscar D. Hillgaar om å oppheve importforbudet for nypoteter

Dokument nr. 8:33, innst. S. nr. 243 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar, Pål Atle Skjervengen Saken er behandlet i landbrukskomiteen ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 15.06.1993 Innst. S. nr. 243 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993