Handelsministerens redegjørelse om status i de pågående forhandlinger om Norges søknad om medlemskap i EF

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra handelsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet