Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Marcussen, Terje Nyberget og Lodve Solholm om en vesentlig styrking av kontrolltiltakene i fiskeriene

Dokument nr. 8:36 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jens Marcussen, Lodve Solholm, Terje Nyberget (utsatt)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      IKKE-BEH