Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Vidar Kleppe om lovbestemt rett for hørselshemmede barn til undervisning på døveskolen

Dokument nr. 8:37 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen, Vidar Kleppe (utsatt)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      IKKE-BEH