Justisministerens redegjørelse om situasjonen i Kosovo og spørsmål om tvungen hjemsendelse av Kosovo-albanere etter avslag på søknad om asyl

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra justisministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet