Endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende møteavviklingen

Innst. 199 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 199 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringene i Stortingets forretningsorden (FO) innebærer at det nå kan avholdes åpne høringer samtidig med at det er møte i Stortinget (gjelder ikke kontrollhøringer), plenumsmøtene starter som hovedregel kl. 9 på fredager, møtepauser forekommer i praksis bare tirsdager og enkelte torsdager, og fristen for å levere inn ulike forslag flyttes fra kl. 9 til kl. 8.30.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2011