Beretning for 1990 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 81 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.12.1991 Innst. S. nr. 81 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 23.01.1992