Lov om endring i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Ot.prp. nr. 51 for 1990-91, innst. O. nr. 28, besl. O. nr. 27, besl. L. nr. 3, besl. O. nr. 45 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.12.1991 Innst. O. nr. 28 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1991

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 09.01.1992

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991