Næringstiltak for Svalbard

St.meld. nr. 50 for 1990-91, innst. S. nr. 105 for 1991-92 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen (utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 26.02.1992 Innst. S. nr. 105 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 28.02.1992