Tillatelse for Statkraft SF til endring av planene for Stor-Glomfjord-utbyggingen

St.prp. nr. 72, innst. S. nr. 170 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 22.05.1992 Innst. S. nr. 170 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1992