Kredittmeldinga 1990

St.meld. nr. 9, innst. S. nr. 31 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1991 Innst. S. nr. 31 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 22.11.1991