Oversendelsesforslag vedrørende plan- og bygningsloven blir lagt til ett departement som vil ha en helhetlig tilnærming til lovens formål

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet