Endring i rammebetingelser for bompengeprosjekter

St.meld. nr. 46 for 1990-91, innst. S. nr. 16 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 28.10.1991 Innst. S. nr. 16 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1991