Stamveg Bergen - Oslo

St.meld. nr. 53 for 1990-91, innst. S. nr. 218 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1992 Innst. S. nr. 218 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992