Personvern - erfaringer og utfordringer og om Datatilsynets årsmelding for 1990

St.meld. nr. 43 for 1990-91, innst. S. nr. 80 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.12.1991 Innst. S. nr. 80 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 09.01.1992