Representantforslag om endring av praksis for bosetting av forvaringsdømte

Dokument 8:109 S (2010-2011), Innst. 382 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 382 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om endring av praksis for bosetting av forvaringsdømte. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011