Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen

St.meld. nr. 14, innst. S. nr. 55 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 04.12.1991 Innst. S. nr. 55 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1991