Forslag fra stortingsrepresentant Tove Kari Viken om lov om kommunale barneråd

Dokument nr. 8:3, innst. O. nr. 19 for 1991-92

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Tove Kari Viken Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1991 Innst. O. nr. 19 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1991