Forslag fra stortingsrepresentantene Tove Kari Viken og Syver Berge om adgang til utbetaling av private pensjonsforsikringer fra fylte 62 år for enkelte selvstendig næringsdrivende

Dokument nr. 8:22 for 1990-91, innst. S. nr. 84 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Syver Berge, Tove Kari Viken Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.01.1992 Innst. S. nr. 84 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1992