Forslag fra stortingsrepresentantene Børre Rønningen, Eilef A. Meland og Magnar Sortåsløkken om kontraktørvirksomheten

Dokument nr. 8:25 for 1990-91, innst. S. nr. 22 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Eilef A. Meland, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 31.10.1991 Innst. S. nr. 22 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1991