Forslag fra stortingsrepresentantene Solveig Sollie og Borghild Røyseland om omsorgspermisjon for pårørende som tar på seg pleieoppgaver

Dokument nr. 8:42 for 1990-91, innst. S. nr. 3 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Røyseland, Solveig Sollie Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.10.1991 Innst. S. nr. 3 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 24.10.1991