Forslag fra stortingsrepresentant Pål Atle Skjervengen om desentralisering, velgermakt og omorganisering av offentlig tjenesteproduksjon

Dokument nr. 8:43 for 1990-91, innst. S. nr. 181 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Pål Atle Skjervengen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 02.06.1992 Innst. S. nr. 181 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1992