Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Erik Fåne og Karl Sørmo om lov om endringer i lov av 6. juni 1975 nr. 30 om barnehager m.v. ( Barnehageloven)

Dokument nr. 8:51 for 1990-91, innst. O. nr. 11 for 1991-92

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Erik Fåne, Karl Per Sørmo Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.11.1991 Innst. O. nr. 11 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1991