Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Ot.prp. nr. 68 for 1990-91, innst. O. nr. 4, besl. O. nr. 5 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.10.1991 Innst. O. nr. 4 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.1991

   Behandlet i Odelstinget: 24.10.1991

   Behandlet i Lagtinget: 31.10.1991