Forslag fra stortingsrepresentantene Kjell Magne Bondevik, Kjellbjørg Lunde og Anne Enger Lahnstein om økt antall kvoteflyktninger

Dokument nr. 8:53 for 1990-91, innst. S. nr. 38 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Enger, Kjellbjørg Lunde, Kjell Magne Bondevik Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1991 Innst. S. nr. 38 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1991