Informasjonstiltak for å begrense elforbruket

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 18.10.1996 Innst. S. nr. 10 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 22.10.1996