Forslag fra stortingsrepresentantene Kjell Magne Bondevik, Kåre Gjønnes, Borghild Røyseland og Solveig Sollie om lov om vern av ufødt liv ( abortlov)

Dokument nr. 8:57 for 1990-91, innst. O. nr. 41 for 1991-92

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Borghild Røyseland, Kjell Magne Bondevik, Kåre Gjønnes, Solveig Sollie Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.02.1992 Innst. O. nr. 41 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.1992