Forslag fra stortingsrepresentantene Finn Thoresen og Jan Simonsen om tiltak for å styrke norsk skole

Dokument nr. 8:59 for 1990-91, innst. S. nr. 87 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finn Thoresen, Jan Simonsen Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 28.01.1992 Innst. S. nr. 87 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.1992

   Behandlet i Stortinget: 04.02.1992