Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe og Jan Simonsen om en Handlingsplan mot voldskriminalitet

Dokument nr. 8:60 for 1990-91, innst. S. nr. 29 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.11.1991 Innst. S. nr. 29 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.11.1991