Forslag fra stortingsrepresentantene Tora Aasland Houg og Børre Rønningen om omorganisering av virkemidlene til industri og næringsliv

Dokument nr. 8:61 for 1990-91, innst. S. nr. 190 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Tora Aasland Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 05.06.1992 Innst. S. nr. 190 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1992