Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt

Ot.prp. nr. 1, innst. O. nr. 2, besl. O. nr. 3 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.10.1991 Innst. O. nr. 2 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.10.1991

   Behandlet i Odelstinget: 10.10.1991

   Behandlet i Lagtinget: 17.10.1991