Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd

Ot.prp. nr. 4, innst. O. nr. 12, besl. O. nr. 7 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 07.11.1991 Innst. O. nr. 12 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1991

   Behandlet i Odelstinget: 14.11.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.11.1991