Televirksomheten i Norge

St.meld. nr. 8, innst. S. nr. 115 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 12.03.1992 Innst. S. nr. 115 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.04.1992