Norge trenger storbyene. Tilleggsmelding til St.meld. nr. 11 for 1990-91 - Om storbyenes økonomiske situasjon m.v.

St.meld. nr. 11, innst. S. nr. 138 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 02.04.1992 Innst. S. nr. 138 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 09.04.1992