Dannelse av selskap for behandling av spesialavfall m.m.

St.prp. nr. 103 for 1990-91, innst. S. nr. 24 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 31.10.1991 Innst. S. nr. 24 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1991